Anekdotai apie viską

Vyriškis pasakoja draugui:

– Važiuoju kartą naktį. Staiga žiūriu – ant kelio varlytė. Paėmiau ją. Parvažiavau namo, nuėjau miegoti ir varlytę šalia pasiguldžiau. Rytą prabundu – ogi man prie šono guli pritrenkianti blondinė! Na, tu tuo tiki?

– Taip.

– O žmona netiki!

xxxxxxxxxxx

Žmona ateina į namus, iš krepšio ima alų, ikrus, raugintus agurkėlius, šoninę, viską deda ant stalo ir meiliai klausia:

– Brangusis, kodėl nežiūri futbolo?..

Vyras:

– Stipriai?

Žmona:

– Žibintas, bamperis ir kapotas…

xxxxxxxxxxx

Kalbasi du pagyvenę vyriškiai:

– Jonai, įsivaizduoji – aš įsimylėjau! Bet jai – 25, o man – 65 metai… Bet aš labai turtingas! Kaip tau atrodo – jei aš jai pasakysiu, kad man 50, ar mano šansai padidės?

– Petrai, tavo šansai padidės, jei pasakysi, kad tau – 80!

xxxxxxxxxxx

Penkiametis sūnus, perskaitęs pasaką apie padišachą:

-Mama, aš irgi noriu turėti 5 žmonas! Viena gamins valgyti, viena dainuos, viena mane maudys…

– O viena tave guldys miegoti!

– Ne, mama, aš visada miegosiu tik su tavim!

Mamos akys prisipildo ašarų:

– Tegu Dievas laimina tave, sūneli! O kas miegos su tavo 5 žmonomis?

Sūnus:

-Tegu miega su tėčiu!

Tėčio akys prisipildo ašarų:

-Tegu Dievas laimina tave, sūneli!

xxxxxxxxxxx

Kelių patrulis sustabdo automobilį, prieina ir sako:
– Sveikinu, jūs pirmas pervažiavote šią sankryžą nepažeisdamas taisyklių! Už tai jums 100 eurų, imkite.
– Ačiū, teises nusipirksiu.
– Jūs ką – teisių neturite?!
Žmona:
– Nekreipkite dėmesio, mano vyras, būdamas girtas, mėgsta atvirauti.
– Tai jis dar ir girtas?!
Uošvienė nuo galinės sėdynės:
– Sakiau, kad vogta mašina netoli nuvažiuosi…

xxxxxxxxxxx

Kaimynė lifte sako:
– Gal užsuksi pas mane vakare? Pasilinksminsim!
– Atleisk, negaliu. Aš vedęs.
– Koks tu juokingas, vedęs jis! Santuoka – tai taip pat, kaip su mašinomis!
– Kaip tai?
– Na, tu turi automobilį?
– Taip, pasatą.
– Na, o jeigu tau pasiūlytų perlėkti su mersedesu – sutiktum?
– Taip, žinoma!
– Na, matai! Tai kaip, užsuksi?
– Ne!
– Kodėl?
– Na, kam man antras pasatas!?
xxxxxxxxxxx
Mokytoja klausia Petriuko:
– Kaip žinoti, kur yra pietūs, kur šiaurė?
– Tai labai paprasta: kur eglutės – ten šiaurė, kur palmės – pietūs.
xxxxxxxxxxxx
– Ar girdėjote? Pensininkams suteiktos papildomos lengvatos!
– Kokios?
– Dabar jie gali stovėti po krano strėle, vaikščioti bėgiais ir pereiti gatvę degant raudonam šviesoforo signalui
xxxxxx

Kalbasi du draugai:
– Įsivaizduoji, aš vakar bučiavausi su Ona iš trečio aukšto.
– O juk sakei, kad daugiau nebegersi!

xxxxxxxxxxx

Kodėl katinai tokie gražūs? Todėl, kad:
1. Jie negeria.
2. Nerūko.
3. Labai daug miega.
4. Labai daug ėda.
5 Niekada neina į darbą.
xxxxxxxxxx
Koks jautrus tas žmogus! Stovi – varikozė, sėdi – hemorojus, valgo – gastritas, daug valgo – nutukimas, nevalgo – anoreksija, geria – cirozė, myli – infarktas. Ir kaip gyventi?!
xxxxxxxxxx

– Greitoji?

– Taip.

– Greitai atvažiuokite. Mano žmonai prasidėjo baltoji karštinė!

– O kaip jūs nustatėte?

– Čia pilnas kambarys velnių, o ji nieko nemato…

xxxxxxxxxxx

Geriausias vyras – valstybės tarnautojas.
Jis niekada negrįžta pavargęs, o visus laikraščius būna perskaitęs dar ryte.

xxxxxxxxxxx

Tėvas maudo vaiką:

– Matai, tėvelis irgi gali tave išmaudyti, o sakei, kad be mamos prapulsime!

– Taip, bet mama prieš maudydama visada nuaudavo batukus…

xxxxxxxxxxx

Grįžta vyras iš darbo, o žmona vištą iškepusi. Paduoda, tas atsipjauna gabalą, įsideda į lėkštę. Staiga kažkas jam pasirodo įtartina, pauostinėjęs kepsnį klausia:

– O ko tu į tą vištą prikimšai?

– Aš norėjau prikimšti, bet ji buvo pilna, niekas netilpo.

xxxxxxxxxxx

Kaimo keliu dideliu greičiu važiuoja gydytojas. Šalia sėdinti žmona sako:
– Važiuok lėčiau, nes dar policininkas sustabdys!
– Nesustabdys. Aš jam liepiau visą dieną gulėti lovoje…

xxxxxxxxxx

Vyras grįžta namo ir sako žmonai:
– Tu atrodai tokia pavargusi, brangioji.
– Tokia ir esu. Visą dieną tvarkiau savo rankinę…

xxxxxxxxxx

Moteris atbėga pas girininką:
– Ar nematėte mano šuns?
– Mažo, geltono?
– Taip.
– Su baltomis letenėlėmis?
– Taip.
– Ir su maža uodegėle?
– Taip.
– Ne, nemačiau.

xxxxxxxxx

Kaimo žmogelis sako kaimynui:
– Žinai, Jonai, vakar pirmą kartą buvau teatre!
– Patiko?
– Labai, ypač pabaigoje, kai dalino paltus. Paėmiau po tris sau ir žmonai.

xxxxxxxxxxx

Mokytoja klausia:
– Vaikučiai, kas yra mumija?
Petriukas atsako:
– Konservuota karalienė.

xxxxxxxxxx

Ligonis su džiaugsmu aiškina gydytojui:
– Daktare, vaistai, kuriuos man išrašėte, padėjo!
– Na, ką gi, būna ir taip.

xxxxxxxx

Karininkas klausia kareivio, kodėl jis ėjo į kariuomenę.
– Visų pirma, aš noriu ginti savo tėvynę.
– Teisingai!
– Antra, aš tapsiu stipresnis.
– Teisingai!
– Trečia, niekas neklausė mano sutikimo!

xxxxxxxx

Kalbasi du draugai:
– Ko tu toks liūdnas ir pavargęs?
– Ai… Darbas, darbas, vien tik darbas… Ryte, vakare darbas…
– Ir seniai tu taip ari?
– Vat nuo rytojaus ir pradedu…

xxxxxxxxxxxx

Ateina jaunas vyrukas išpažinties ir sako kunigėliui:
– Oi, kunigėli, nusidėjau! Net nežinau, kaip čia jum pasakyti.
– Sakyk, sūneli, kas yra, ir nebijok – viskas liks tik tarp mūsų!
– Kunigėli, mergą išvedžiau iš kelio…
– Taigi labai gerai, sūnau, nes dar būtų mašina suvažinėjus! – atsako patenkintas kunigėlis.

xxxxxxxxxxx

Teisme kaltina kaimietį:
– Tai ką, ponas, samagonėlį varot?
– Aš? Ne!
– Kaip tai ne? Aparatą tai turit… Vadinasi varot.
– Tai tada ir už išprievartavimą teiskit…
– O jūs dar ir išprievartavot kažką?
– Nu ne… Bet aparatą tai turiu!

xxxxxxxxxxx

Mama įeina į kambarį ir mato: petriukas, kurį ji paliko lovoje sergantį ir gulintį, šokinėja lovoje.
– Ką čia dabar darai, Petriuk ?
– Išgėriau vaistus. Juos prieš vartojimą reikia suplakti, o aš užmiršau…

Bosas sako darbininkui: „Aš tamstai pakeliu atlyginimą, norėdamas, kad būtum laimingas paskutinę savaitę dirbdamas mano fabrike.“

xxxxxxxxxxx

Ūkininkas skundžiasi savo draugui: „Pas mus buvo didžiulė sausra. Pats meldžiausi ir dar prašiau kunigo, kad melstųsi. Užėjo lietus ir lijo visą parą, pakilo potvynis ir dalį javų sunaikino.

– Matyt kunigas per daug meldėsi. Nereikėjo prašyti to, kuris nenusimano žemdirbystėje.

xxxxxxxxxxxx

– Mano žmona turi įprotį kalbėtis su savimi, o kaip tavoji?

– Manoji irgi šneka su savimi, bet įsivaizduoja, kad aš jos klausausi.

xxxxxxxxxxxx

Ateina žmogus į krautuvę pirkti pelėms spąstų ir sako:

– Duokite tokius, kurie pagauna pelę dar prieš tai, kol lašiniai nesuėsti.

xxxxxxxxxxxxx

– Buvai, drauguži, pas daktarą. Ir ką jis tau atspėjo?

– Kad turiu šimtą eurų kišenėje ir tą šimtą eurų paprašė sumokėti už vizitą.

xxxxxxxxxxxxx

Gydytojas:

-Tamstos vyro sveikatai nieko netrūksta. Svarbiausia, kad jis galėtų gerai išsimiegoti. Štai aš parašysiu receptą su geriausiais vaistais.

– Daktare kaip juos naudoti?

-Vyrui visai neduoti, tie vaistai – tik tamstai.

xxxxxxxxxxxxx

Policininkas pastebi girtuoklį, gulintį ant šaligatvio.

– Kaip tau negėda gulėti ant šaligatvio?

-Ne vieta gražina žmogų, bet žmogus vietą, – atkerta girtuoklis.

xxxxxxxxxxxxx

Moteriškė sako teisėjui apie savo vyro žiaurumus:

-Įsivaizduokite, vyras bandė suduoti man kėde.

– O ar jis jūsų atsiprašė? – paklausė teisėjas.

-Nespėjo, nes aš jam trenkiau puodu per galvą…

xxxxxxxxxxxx

Vienas Švedijos advokatas skyrybų byloje pastebėjo: jei vyrai namuose būtų tokie simpatiški, kaip svečiuose, o moterys – tokios meilios, kaip savo draugių tarpe, tai aš patekčiau į bedarbių gretas.

xxxxxxxxxxxx

Ateina į darbą vyrukas. Visas sumuštas, sulaužytas, apdaužytas. Po akimis – mėlynės.

– Visai suįžūlėjo. Primušė, atėmė visus pinigus, – skundžiasi bendradarbiams.

– Ar įsiminei užpuolikus. Ar policijoj buvai? – kamantinėja bendradarbiai.

– Jūs ką, kvaili visi? Kaip aš savo bobos neatsiminsiu?

xxxxxxxxxxx

– Mama, mano vyras vėl apšaukė mane, aš grįžtu gyventi pas tave.

– Na, jau ne, brangioji, jis pats turi sumokėti už savo klaidas. Aš atvažiuoju gyventi pas jus.

xxxxxxxxxxxx

Vyras verkia dėl sekso du kartus per gyvenimą: 1. Kai neišeina pirmą kartą. 2. Kai išeina paskutinį kartą.

Moteris verkia dėl sekso šešis kartus per gyvenimą: 1. Kai būna pirmas kartas. 2. Kai būna pirmas kartas su savo vyru. 3. Kai būna pirmas kartas su svetimu vyru. 4. Kai pirmą kartą jai už tai sumoka. 5. Kai jinai pirmą kartą už tai sumoka. 6. Kai pritrūksta pinigų sumokėti.

xxxxxxxxxxxx

Draugas sako draugui:

– Mano žmona turbūt mylisi su gėlininku.

– Iš kur žinai? – Nu, pareinu namo, o ant lovos šviežiai nuskintos rožės guli.

– Aaa… Na, o manoji, manau, su santechniku mylisi.

– Iš kur žinai?

– Pareinu namo, o ant lovos santechnikas guli.

xxxxxxxxxxxxx

Priimant į darbą:

– Ar turite vaikų?

– Taip, du.

– Berniukus ar mergaites?

– Berniukus.

– O mergaičių turite?

xxxxxxxxxxxxxxx

Stovi du draugai narkomanai stotelėje.

Vienas klausia:

– Koks autobusas atvažiuoja?

– Geltonas, Petrai… geltonas…

– Ką reiškia geltonas?! Koks numeris?

– Juodas.

xxxxxxxxxxx

Žmona skundžiasi vyrui:
– Tau tik seksas terūpi, o man reikia dėmesio…
Vyras sako:
– Dėmesio! Dabar bus seksas…

xxxxxxxxx

Vyras per miegus murma žmonai:
– Jane, nutrauk man nuo kojų šlepetes ir išjunk televizorių.
– Pakentėk, Juozai, dar truputį, mes dar teatre…

xxxxxxxxxx

Mama blondinė iš Lietuvos kaimo rašo savo dukrai blondinei laišką į Airiją: “Labas, dukrele. Jei gausi šį laišką, tai jis bus sėkmingai atėjęs. Jei negausi, pranešk man, parašysiu kitą. Kadangi tu nemoki greitai skaityti, aš rašau labai lėtai.

Oras pas mus geras. Praeitą savaitę lijo tik du kartus – iš pradžių 3 dienas, o paskui 4 dienas. Siunčiu tau tavo žieminį paltą. Tėvas sakė, kad su metalinėmis sagomis jo gali nepraleisti per metalo detektorių, todėl aš jas nukirpau. Prisisiūk jas pati, sagas aš įdėjau į kišenę. Tiesa, tėvas gavo naują darbą. Dabar jis yra virš kelių tūkstančių žmonių – valo sniegą kapinėse. Tavo sesuo Marytė ištekėjo ir laukiasi. Dar nežinome, gims berniukas ar mergaitė, todėl negaliu tau parašyti, kuo tu būsi – dėde ar teta. Sakė, kad jei gims mergaitė, tai pavadins kaip mane. Man atrodo, keistas noras savo dukterį vadinti Mama.

Su tavo broliu Petru buvo nutikusi keista istorija. Jis užtrenkė mašinos dureles, o raktai liko viduje. Jam reikėjo 10 km eiti namo atsarginių raktų, kad galėtų mus išleisti iš mašinos.

Jei Airijoje sutiksi mūsų kaimynę Liudą, perduok jai linkėjimus. Jei nesutiksi, nieko jai nesakyk.

xxxxxxxxxxx

Užėjau į parduotuvę kelioms minutėms. Kai išėjau į lauką pamačiau, kad policininkas rašo baudos kvitą už ne vietoje pastatytą automobilį. Aš priėjau ir gražiai paprašiau, kad už pirmą nusižengimą taip smarkiai nebaustų. Policininkas nesileido į kalbas ir rašė toliau. Tada aš pasakiau, kad jis neturi širdies ir žmogiškumo. Jis išrašė dar didesnę baudą. Na, aš pradėjau jam šaukti, kad jis yra tikras paršas ir fašistas. Jis ėmė išrašinėti dar vieną kvitą už pareigūno įžeidimą ir ėmė kabinėtis, kad įskilęs stiklas, nudilusios padangos ir dar kažkas. O aš išdėjau jį į šuns dienas kaip tiktai mokėjau.

Baudos kvitų buvo prirašyta visa šūsnis. Kai jis bandė man juos įbrukti, pasakiau kad neimsiu ir tegul jis juos susisuka į triūbelę ir susikiša sau į užpakalį. Policininkas užkišo visus kvitus už valytuvo ir dar ėmė išrašinėti šaukimą į teismą. Tegul rašo, ką nori. aš vis tiek nevairuoju. Aš tik šiaip, pro šalį ėjau….

xxxxxxxxxxxxx

Vyras išvažiuoja į komandiruotę, grįžta diena anksčiau, ir, žinoma, aptinka namuose pusnuogį žmonos meilužį. Ima klausinėti jo:
– Na, ką, dabar gal pasakysi man, kad troleibuso čia lauki?
– Ne…
– O gal pasakysi, kad esi santechnikas?
– Ne…
– O gal tu parašiutininkas, kurį vėjas per langą įnešė?
– Ne…
– Na, tai kas tu tada toks?
– Aš… Jūsų žmonos meilužis.
– Ačiū dievui. Nes kiti mane jau užveikė su savo fantazijom…

xxxxxxxxxxxx

Ponas liepia tarnui:

– Bėk į daržą, prirauk ridikėlių!

Jis su krūva žemėtų ridikėlių nuskuba pas poną:

– Atlikta, pone!

– Tu idiotas! Jei pasakiau prirauti ridikėlių, tai reiškia, kad reikia juos nuplauti, nulupti, supjaustyti, pagardinti grietine, svogūnais, druska ir patiekti! Supratai, tu idiote?

– Supratau!

Po tokio pokalbio pakilo ponui kraujo spaudimas. Jis šaukia:

– Kviesk daktarą!

Po 15 minučių tarnas praneša:

– Atvežiau gydytoją, užsakiau karstą, iškasiau duobę, susitariau su kunigu dėl mišių.

xxxxxxxxx

Fizikos egzaminas. Profesorius, po vakarykščių lėbavimų skaudančia galva, todėl piktas, nutaria pavaryti visus studentus. Įeina pirmasis studentas, profesorius jo klausia:

– Štai tu autobuse, tau karšta, ką darysi?

– Atidarysiu langą.

– Teisingai. Dabar apskaičiuok autobuso aerodinamikos pokyčius, kuriuos sukelia lango atidarymas.

– Naaa…

– Eik, du.

Taip kelis pavarius, įeina studentė.

– Mergaite, įsivaizduok, tu autobuse, tau karšta, ką darysi?

– Aš? Na, galbūt nusimesiu švarkelį.

– Ne, tu nesupranti, tau labai karšta.

– Na, tada aš nusimesiu ir palaidinę.

– Na, ne, LABAI karšta!

– Na, nusimesiu sijoną.

– Nebijotum?

– Ne, tegul visas autobusas mane du…kina, bet aš lango neatidarysiu!!!

xxxxxxxxxxxxxx

– Daktare, močiutei blogai, padėkite!

– Atsiprašau, bet aš esu archeologijos daktaras!

– Taigi, močiutei irgi ne 18 metų …

Xxxxxxxxxxxx

Senas vyras moko jauną:

– Romuk! Niekada nevesk gražios moters! Graži gali tave palikti!

– Dėdė Jonai, bet ir negraži gali mane palikti!

– Taip, gali, bet tokios nebus gaila!

xxxxxxxxx

Gydytojai turi tik du norus. Kad vargšai niekada nesusirgtų, o turtingieji niekada nepasveiktų!

xxxxxxxxxxxxxxxx

Kalbasi suvalkiečiai:

– Petrai, ko toks nuliūdęs?

– Įsivaizduoji, šiandien grįždamas namo radau užplombuotą pakelį visiškai naujų pinigų. Įėjęs į kambarį visas drebu, jaučiu, kad čia kažkas ne taip. Iš tikrųjų – suskaičiavau, o vieno banknoto trūksta!

xxxxxxxxxxxx

Pas gydytoją įveda vyriškį, kurio galvoje kyšo kirvis.

Gydytojas ramiai:

– Ar vaikystėje sirgote tymais ar gelta?

xxxxxxxxx

Teisėjas kaltinamajam :

– Kaip jūs išžaginote nukentėjusiąją?

– Ačiū, neblogai…

xxxxxxxxxxxxx

Skrenda erelis virš kalnų. Jam iš užpakalio išlenda kirminas ir klausia:

– Ereli, kokiam aukšty mes skrendam?

– 500 m.

Po kiek laiko:

– Ereli, kokiam dabar aukšty skrendam?

– 800 m.

Dar po minutėlės:

– Ereli, kokiam aukšty dabar?

– 1000 m.

– Tu žiūrėk, ereli, neapsišik, nes mes čia su visa šeima pergyvenam…

xxxxxxxxxxxxxx

Moteris prašo gydytojo:

– Na, pasakykite, koks aš gyvūnas…

– Ponia, jūs gi žmogus!

– Na, koks aš žmogus? Ryte keliuosi susivėlusi kaip avis, į darbą lekiu alkana kaip sakalas, įsikimbu į troleibusą kaip beždžionė, važiuoju juo kaip zuikis ir stumdausi jame kaip meška… Kol atvažiuoju, riejuosi su visais kaip kalė, išlipu apipešiota kaip višta, dirbu visą dieną kaip jautis, paskui kaip skalikas lakstau po parduotuves, apsikraunu kaip kupranugaris ir velkuosi namo kaip nuvarytas kuinas. Namie ruošdama vakarienę urzgiu ant vaikų kaip tigras, o ant kaimynų šnypščiu kaip gyvatė. Grįžęs iš darbo vyras klausia: Katyte, valgis paruoštas? Visus pavalgydinu, paguldau vaikus miegoti, pati guluosi.

Atėjęs į lovą vyras sako: Pasitrauk, karve, išsidrėbei kaip kiaulė. Na, argi aš žmogus, gydytojau?

 

xxxxxxxxx

Petro žmonai atsibodo, kad vyras kasdien geria ir ji nutarė pasitarti su vietiniu kunigu.

– Atveskite jį pas mane. Aš jį pakrikštysiu ir jis taps nauju žmogumi, – tarė kunigas.

Kitą dieną Petras atėjo į bažnyčią. Kunigas jį tris kartus panardino vandenyje ir tarė:

– Aš tave krikštiju Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Tu dabar esi naujas kūrinys. Senas dingo. Daugiau nebegersi. Tavo naujas vardas yra Jokūbas.

Grįžo Jokūbas namo ir kaip kiekvieną vakarą užsimanė išgerti alaus. Nuėjo į virtuvę, iš šaldytuvo išsitraukė butelį alaus. Prisipylė puodą vandens, tris kartus panardino butelį vandenyje ir tarė:

– Aš tave krikštiju Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Tu dabar esi naujas kūrinys. Senasis dingo. Tavo naujas vardas – Obuolių sultys…

 

2 komentarai “Anekdotai apie viską

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.