Po mirties – vienišo asmens mėnesio išmoka

2024 metais numatyta skirti per 110 mln. eurų vienišo asmens išmokoms. Jas gauna visi Lietuvoje gyvenantys vieniši žmonės sulaukę senatvės pensijos amžiaus ir vieniši pilnamečiai žmonės su negalia, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Šiai išmokai gauti nereikia teikti prašymo – ji skiriama automatiškai, remiantis Gyventojų registre esančiais duomenimis apie asmenų šeimyninę padėtį, informuoja „Sodra“ pranešime žiniasklaidai.

Šiais metais 38,23 euro dydžio vienišo asmens išmoką gauna apie 23 tūkst. asmenų. Ji skiriama vienišiems pensinio amžiaus žmonėms. Taip pat pilnamečiams žmonėms su negalia, kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. darbingumo lygis; iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I, II ar III grupės invalidais).

Vienišo asmens išmokos gavėjai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba būti įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Taip pat Lietuvoje ar užsienio valstybėje nėra sudarę santuokos, Lietuvoje ar užsienio valstybėje sudaryta santuoka yra pasibaigusi.

Senjorams, gaunantiems našlių pensijas, vienišo asmens išmoka neskiriama. Jie gauna našlių pensijas, kurios yra tokio pat dydžio, kaip vienišo asmens išmoka. Vienišo asmens išmoką gali gauti tie senjorai, kurie negauna našlių pensijos arba jų gaunama našlių pensija yra mažesnė už vienišo asmens išmoką. Tokiu atveju žmogus turi kreiptis į „Sodrą“ su prašymu stabdyti mažesnės našlių pensijos mokėjimą.

Vienišo asmens išmoka skiriama automatiškai, remiantis Gyventojų registre esančiais duomenimis apie žmonių, sukakusių senatvės pensijos amžių arba žmonių su negalia šeimyninę padėtį. Nereikia teikti „Sodrai“ prašymo raštu ar telefonu.

Tik tais atvejais, kai registruose nėra pakankamai informacijos arba ji netiksli, „Sodra“ gali paprašyti pateikti papildomus duomenis arba tarpininkauja gaunant juos iš kitų institucijų.

Vienišo asmens išmoka senjorams mokama kiekvieną mėnesį. Ji pristatoma tokiu pat būdu kaip pensija – į sąskaitą, į namus arba atsiėmimui Lietuvos pašto skyriuose.

Išmokos mokėjimas yra nutraukiamas tuomet, jei žmogus išvyksta iš Lietuvos arba sudaro santuoką.

Mirus vienišo asmens išmokos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui, kuris pirmas kreipėsi į „Sodrą“, išmokama mirusiam asmeniui paskirta vienišo asmens išmoka už jo mirties mėnesį, jeigu ji jam dar nebuvo išmokėta, ir dar viena viso vienišo asmens išmokos dydžio, galiojusio mirusio asmens mirties mėnesį, suma.

1 komentaras “Po mirties – vienišo asmens mėnesio išmoka

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.