Įsigaliojo nauji notarų atlyginimo įkainiai

Spalio 1 d. įsigaliojo Teisingumo ministerijos parengti nauji notarų atlyginimo įkainiai. Nauji įkainiai buvo apskaičiuoti įvertinant notarų veiklos sąnaudas pagal Notarų atlyginimo dydžių (įkainių) nustatymo metodiką.

Teigiama, kad pagrindinis pokyčių tikslas –  objektyviais duomenimis pagrįsti, skaidrūs bei aiškūs notarinių veiksmų įkainiai siekiant užtikrinti, jog asmenys, taip pat ir senjorai, už identiškus notarinius veiksmus skirtingiems notarams mokėtų vienodą nustatytą atlyginimą. Pagal naują tvarką, yra nustatomi fiksuoti įkainiai, į kuriuos taip pat įtraukiamas įkainis už papildomus veiksmus. Tai reiškia, kad įsigaliojus naujiems įkainiams, už tai, kas anksčiau kainuodavo papildomai – dokumento projekto parengimas, dokumento lapų atspausdinimas ir privalomų duomenų perdavimas valstybės registrams – dabar negalės būti imamas papildomas atlyginimas.

Pavyzdžiui, iki šiol už įgaliojimų tarp giminaičių patvirtinimą įkainis galėjo siekti iki 10 eurų. Tačiau notarai papildomai galėjo priskaičiuoti dar 10 eurų už projekto parengimą ir 8 eurus už duomenų perdavimą Registrų centrui. Taigi, galutinė tokio įgaliojimo kaina buvo 28 eurai. Senjorams žinotina, kad pagal naują reguliavimą, įgaliojimas tarp giminaičių kainuos 15 eurų, tačiau papildomi įkainiai negalės būti priskaičiuoti. Iki šiol asmeniui testamento sudarymas kartu su papildomais veiksmais galėjo kainuoti daugiau nei 70 eurų, pagal naujus įkainius, už testamento patvirtinimą yra nustatytas fiksuotas 40 eurų įkainis. Už senjoro ar kito žmogaus palikimo priėmimą ar atsisakymą notarui kartais tekdavo sumokėti ir daugiau nei 40 eurų, nuo spalio 1 d. tokio veiksmo įkainis yra 34 eurai.

Naujasis reguliavimas taip pat nustato skaidresnį atleidimo nuo notaro atlyginimo mokėjimo mechanizmą. Siekiant išlaikyti notarų įkainių socialinį aspektą, paliekamos galioti visos iki šiol nustatytos įkainių lengvatos.

Įtvirtintas naujas atleidimo nuo notaro atlyginimo mokėjimo atvejis – 30 proc. mažinamas įkainis už hipotekos patvirtinimą, sudarant kredito refinansavimo sutartį ir įkeičiant šeimos turtą arba vienintelį asmens būstą.

Naujas notarų atlyginimo įkainių reguliavimas yra parengtas atsižvelgiant į 2020 m. Valstybės kontrolės audito rekomendacijas ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pastabas.

Savo išvadose Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad notarų įkainių nustatymas reguliuojamas netinkamai – notarų įkainiai nėra ekonomiškai pagrįsti. Įkainių minimalus ir maksimalus dydis kai kuriais atvejais skiriasi iki 3,5 karto. Tuo tarpu Specialiųjų tyrimų tarnyba, 2021 m. atlikusi antikorupcinį teisės aktų, reglamentuojančių notarų paslaugų įkainių nustatymą, vertinimą pažymėjo, kad dėl nustatytų įkainių minimalios ir maksimalios ribos notarams suteikiama per plati diskrecija savo nuožiūra ir nesivadovaujant objektyviais kriterijais, taikyti konkretų įkainio dydį. Savo išvadose STT rekomendavo nustatyti aiškesnį notarų įkainių nustatymo ir atleidimo nuo atlyginimo mokėjimo mechanizmą.

Senjorų svetainės informacija

1 komentaras “Įsigaliojo nauji notarų atlyginimo įkainiai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.