Apie brangius tyrimus ir procedūras

Dažnai pacientams, tarp jų ir senjorams, tenka atlikti brangiai kainuojančius tyrimus  ir procedūras, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Valstybinė ligonių kasa informuoja, kad tokie tyrimai ir procedūros atliekami tik gydytojo specialisto (ne šeimos gydytojo) siuntimą turintiems pacientams. Tokį siuntimą gali išrašyti gydytojas specialistas, pagal kompetenciją teikiantis antrinio ir tretinio lygio specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias mokama iš PSDF.

Kas yra brangūs tyrimai ir procedūros

Brangiesiems tyrimams priskiriami kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonanso tomografijos, pozitronų emisijos tomografijos ir kiti tyrimai. Brangiosioms procedūroms priskiriamos hemodializės, gydomosios kraujo gravitacinės chirurgijos ir kitos procedūros.

Šie tyrimai ir procedūros gali būti atliekami ligoninėse bei poliklinikose, taip pat specializuotose gydymo įstaigose. Ligos (indikacijos), kuriomis sergant skiriami minėti tyrimai ar procedūros, yra patvirtinti sveikatos apsaugos ministro įsakymais. Brangiuosius tyrimus ir procedūras teikia įstaigos, turinčios licenciją teikti šias paslaugas.

Stacionaruose atliekamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidos apmokamos pagal giminingų diagnozių grupių (DRG) metodą.

Kada pacientui už atliktą radiologinio tyrimo vaizdų kopiją mokėti nereikia

Jeigu siunčiantis gydytojas nusprendžia, kad jam yra reikalingos pacientui atlikto radiologinio tyrimo vaizdų kopijos, jis tai nurodo paciento siuntime. Tyrimą atlikęs gydytojas specialistas šias kopijas kartu su radiologinio tyrimo aprašymu pateikia siuntusiam gydytojui. Tokiu atveju pacientui nereikia mokėti už jam atlikto radiologinio tyrimo vaizdų kopijas.

Tais atvejais, kai dėl įvairių aplinkybių vėliau paaiškėja, kad siuntusiam gydytojui reikalingos pacientui atlikto radiologinio tyrimo vaizdų kopijos (pvz., ligos dinamikai stebėti ir kt.), siuntęs gydytojas kreipiasi į gydymo įstaigą, atlikusią radiologinį tyrimą, prašydamas pateikti šias kopijas. Gydymo įstaiga, atlikusi radiologinį tyrimą ir gavusi tokį prašymą, radiologinio tyrimo vaizdų kopijas pateikia prašančiai gydymo įstaigai. Tokiu atveju pacientui nereikia mokėti už jam atlikto radiologinio tyrimo vaizdų kopijas.

Kada pacientui už atliktą radiologinio tyrimo vaizdų kopiją mokėti reikia

Jeigu siunčiančiam gydytojui pakanka pacientui atlikto radiologinio tyrimo aprašymo ir jis paciento siuntime nenurodo pateikti radiologinio tyrimo vaizdų kopijų, tuomet, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 7 str. 5 dalies nuostatomis, pacientui pageidaujant, jo lėšomis gydymo įstaiga privalo padaryti ir išduoti paciento medicinos dokumentų kopijas. Tokiu atveju radiologinio tyrimo vaizdų kopijos būtų atliktos paciento lėšomis.

pexels. com nuotr.

2 komentarai “Apie brangius tyrimus ir procedūras

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.