Klausos aparatų kompensavimo tvarka

Pasirinktas klausos aparatas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustam asmeniui, taip pat ir senjorui, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) kompensuojamas 100 procentų.

Kas gali skirti

Iš PSDF apmokamą klausos aparatą pagal nustatytas medicinines indikacijas gali skirti tik gydytojas otorinolaringologas. Jis įvertins paciento sveikatą, klausos aparato poreikį ir išduos medicinos dokumento išrašą arba elektroninį siuntimą. Su šiuo išrašu per 60 kalendorinių dienų reikia kreiptis į įmonę (sudariusią sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos) dėl aprūpinimo kompensuojamuoju klausos aparatu, kurios specialistas padės pacientui pasirinkti tinkamą klausos aparato modelį.

Gydytojas specialistas pacientui turi pateikti kompensuojamaisiais klausos aparatais prekiaujančių įmonių sąrašą. O įmonės privalo užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą klausos aparatais, dėl kurių yra pasirašiusios sutartis, netaikydamos priemokos dėl technologinių ypatumų. Priemoka dėl technologinių ypatumų gali būti taikoma tik apdraustajam raštu patvirtinus, kad jis yra informuotas apie galimybę gauti kompensuojamąją priemonę, bet renkasi tos pačios paskirties priemonę, kuriai pagaminti taikomos modernesnės technologijos ir naudojamos brangesnės medžiagos.

Jei suaugusiam pacientui klausos aparatas skiriamas pirmą kartą, tuomet sutrikimo laipsnį diagnozuoja ir kompensuojamąjį klausos aparatą skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje gydymo įstaigoje. Jei suaugusiam pacientui aparatas skiriamas ne pirmą kartą, tuomet kompensuojamąjį klausos aparatą gali skirti gydytojas otorinolaringologas, dirbantis antrinio lygio ambulatorines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje gydymo įstaigoje.

Kuriam laikui skiriamas

Vaikams klausos sutrikimo laipsnį nustato ir pirmą kartą bei pakartotinai kompensuojamąjį klausos aparatą skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje gydymo įstaigoje. Vaikams iki 7 metų gali būti išduodami du kompensuojamieji klausos aparatai abiem ausims vieną kartą per 3 metus. Vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems gali būti išduodami du kompensuojamieji klausos aparatai abiem ausims vieną kartą per 5 metus.

Individualūs ausies įdėklai vaikams iki 7 metų skiriami 1 kartą per metus, o vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems skiriami 1 kartą per 5 metus. Išskirtiniais atvejais, kai klausa labai pablogėja (jei dviejuose ir daugiau kalbinės zonos dažnių nustatomas ne mažiau 20 dB klausos slenksčių pakilimas) arba kai klausos aparatas prarandamas dėl vagystės, gaisro, stichinės nelaimės ir pan. (būtina pateikti tai patvirtinančius dokumentus), tretinio lygio otorinolaringologijos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas otorinolaringologas pagal toninės audiogramos duomenis sprendžia, ar skirti apdraustajam kompensuojamąjį klausos aparatą ir ausies įdėklą anksčiau numatyto naujo kompensuojamojo klausos aparato skyrimo termino.

Kuriose gydymo įstaigose teikiamos pacientui reikalingos antrinio ar tretinio lygio otorinolaringologų paslaugos, pacientui turėtų rekomenduoti šeimos gydytojas.

Valstybinės ligonių kasos informacija

unsplash.com nuotr.

2 thoughts on “Klausos aparatų kompensavimo tvarka

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.