Didės šalpos neįgalumo pensijos

Seimas priėmė Šalpos pensijų įstatymo pataisas, kuriomis nuspręsta nuo liepos 1 d. daliai asmenų padidinti šalpos pensijų bazės dydį, pagal kurį apskaičiuojamos šalpos neįgalumo pensijos.

Priimtomis naujomis nuostatomis sutarta padidinti šalpos neįgalumo pensijas netekusiems 65–100 proc. darbingumo tėvams, globėjams ir rūpintojams, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius su specialiuoju nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiu. Taip pat netekusioms 65–100 proc. darbingumo motinoms, kurios išaugino penkis ar daugiau vaikų. Šiems asmenims taikomas šalpos pensijų bazės dydis, priklausomai nuo netekto darbingumo lygio, sieks nuo 1,12 iki 2 šalpos pensijų bazės dydžio.

Be to, nutarta padidinti ir pagal netekto darbingumo procentus diferencijuoti šalpos neįgalumo pensijas tiems, kurie neteko 75–100 proc. darbingumo būdami 24 metų amžiaus ar vyresni. Šiems asmenims taikomas šalpos pensijų bazės dydis, priklausomai nuo netekto darbingumo lygio, sieks nuo 1,17 iki 2 šalpos pensijų bazės dydžio.

Padidintos šalpos neįgalumo pensijos jų gavėjams bus pradedamos mokėti ne vėliau kaip iki lapkričio 30 d., kartu išmokant nuo liepos 1 d. susidariusias šalpos neįgalumo pensijų nepriemokas.

Šiuo metu vienas šalpos pensijų bazės dydis sudaro 184 eurus. Šalpos išmokos užtikrina minimalias pajamas neįgalumo ar senatvės atvejais jokių pajamų negaunantiems arba labai mažas pajamas gaunantiems asmenims. Teisę gauti šalpos pensiją turi neįgalūs vaikai, senatvės pensijos amžių sukakę arba netekusiais 45 proc. (netekusiais 60 proc., jeigu negalia pripažįstama po 24 m. sukakties dienos) ir daugiau darbingumo pripažinti asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio pensijos išmokų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją.

Norintys gauti šalpos pensiją, turi pristatyti šiuos dokumentus: prašymą skirti šalpos išmoką; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymas skirti šalpos išmoką teikiamas paštu, turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu prašoma skirti šalpos išmoką Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Lietuvos Respubliką, ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiui ar jo šeimos nariui; pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba šio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka – jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registre; kompetentingos institucijos ar įstaigos išduotą pažymą apie asmeniui paskirtas ir mokamas kitas pensijas ar pensijų išmokas ir šių išmokų dydžius – jeigu tokių duomenų nėra „Sodros“ informacinėje sistemoje.

 

 

3 komentarai “Didės šalpos neįgalumo pensijos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.